• Horaires:  9h00am à 21h00 en semaine & 10h00am a 13h00 en fin de semaine. 
  • Kick Boxing: lundi-mercredi-vendredi MIDI et mardi-jeudi 19h00 , Boxe: lundi-mercredi 19h00.   
  • Kick boxing avancé: mardi 20h00 et boxe avancé: dimanche 11h00am. Jiu Jitsu Bresillien: lundi 18h00 et cross training: vendredi 18h00.